FILMOWA PREZENTACJA ZAWODÓW                                

>

Zaczarowanych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych blasku, ciepła, uśmiechu i magicznej atmosfery, spędzonych w gronie bliskich osób, a także dużo pozytywnej energii na Nowy 2021 Rok. Za nami rok, który wystawił nas na wiele prób. Doświadczyliśmy wielu nowych umiejętności, relacji, radzenia sobie z trudnościami. Życzymy wszystkim by doświadczenie wspólnoty pomimo trudności i niewygody pozostało z nami na przyszłość.


Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w KłobuckuŚwięty Mikołaj - (Father Christmas - Anglia, Santa Claus - USA, Babbo Natale - Włochy, Heilige Nicolaus - Niemcy)

Mikołaju… Mikołaju…
Czyś Ty z lasu?
Czyś Ty z gaju?
Czy tam u Was taka moda, że do pasa wisi broda?Uwaga Uczniowie oraz Pracodawcy!!!

>

Od 30 listopada 2020 r.wraca kształcenie praktyczne Od 30 listopada mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą kontynuować naukę zawodu u pracodawców i odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Bezpieczny powrót do szkóły
Bezpieczny powrót do szkóły – dowiedz się więcej

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
Technikum Nr 2 w Kłobucku
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Kłobucku

Erasmus+ na lata 2020 – 2022 „Zagraniczne doświadczenie - pierwszy krok do kariery”

Kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy w gronie najlepszych!!! Młodzież z naszej szkoły znów wyruszy na kolejne miesięczne!!! praktyki zagraniczne !!!

Spośród 1035 szkół, które złożyły wnioski o praktyki zagraniczne, My znaleźliśmy się na 34 lokacie. Nasz wniosek oceniony został bardzo wysoko, co oznacza tylko same plusy dla naszej obecnej i przyszłej młodzieży,
która ma szanse zdobyć zagraniczne doświadczenie.

Rozpoczęcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

ABSOLWENCIE SKOŁY PODSTAWOWEJ !!!

Rekrutacja kandydatów odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn. powinieneś zalogować się na stronie:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ i wybrać typ szkoły i klasę, w której chcesz się uczyć.
Aby to zrealizować konieczne jest założenie konta przy użyciu opcji ZGŁOŚ KANDYDATURĘ na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/
W zakładce Pomoc znajduje się podręcznik dotyczący zasad pracy w systemie elektronicznej rekrutacji.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM KS. JANA DŁUGOSZA W KŁOBUCKU

W związku z trwającą pandemią z okazji zakończenia roku szkolnego nie będzie zorganizowana uroczysta akademia. Świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły można odebrać po uprzednim zdaniu do biblioteki wypożyczonych książek i uzupełnieniu karty obiegowej.
Ze względu na liczebność Szkoły w dniu 26 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw przez wychowawców w wyznaczonych godzinach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
UWAGA!!! Uczniowie będą mogli odebrać świadectwo szkolne o odpowiedniej godzinie pod warunkiem zastosowania zasłonięcia ust i nosa oraz po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku. Proszę nie gromadzić się w klasach i na terenie przed Szkołą, po odbiór proszę zgłaszać się w wyznaczonym czasie i pojedynczo.

Harmonogram wydawania świadectw
Data Godzina Klasa
26.06.2020 r. 8:00 – 9:00 ITA
26.06.2020 r. 8:00 – 9:00 ITB
26.06.2020 r. 8:00 – 9:00 IIT
26.06.2020 r. 9:00 – 10:00 IIIT
26.06.2020 r. 9:00 – 10:00 IA
26.06.2020 r. 9:00 – 10:00 IB
26.06.2020 r. 10:00 – 11:00 IC
26.06.2020 r. 10:00 – 11:00 ID
26.06.2020 r. 10:00 – 11:00 IIA
26.06.2020 r. 11:00 – 12:00 IIB
26.06.2020 r. 11:00 – 12:00 IIIA
26.06.2020 r. 11:00 – 12:00 IIIB

Kliknij, aby zobaczyć ulotkę Zespołu Szkół Nr 2
w Kłobucku

   R E K R U T A C J A   2 0 2 0    


   K O N S U L T A C J E    


Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

   T y g o d z i e ń    B i b l i o t e k


"Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń"   „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”Powiat Kłobucki za kwotę 80.000 zł zakupił 25 laptopów oraz tablet. Środki na zakup zostały pozyskane przez Starostwo Powiatowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Biblioteka„Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współ pracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).”

Informacja od Pani PedagogDrodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, informuję o możliwości bezpośredniego kontaktu elektronicznego z pedagogiem szkolnym za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej.

Kontakt mailowy:  anna.soltysiak.pedagog@onet.pl

pedagog szkolny
Anna Sołtysiak

Informacja od Pani DyrektorProsimy o codzienne śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz logowanie się do dziennika elektronicznego.

W okresie zawieszenia zajęć, zgodnie z wytycznymi MEN nauczyciele będą pracowali zdalnie, przekazując uczniom przez e-dziennik tematy prac, zadań, materiały edukacyjne do samodzielnej pracy. Zobowiązujemy uczniów do nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole - do uzupełniania, ugruntowania i poszerzania wiedzy i umiejętności. Dni czasowego zawieszenia zajęć, to bardzo dobra okazja, aby powtórzyć to, co już było; poćwiczyć to, co jeszcze sprawia Wam trochę kłopotów; przypomnieć sobie to co sie już zapomniało!!!

Rodziców uczniów, którzy jeszcze nie korzystali z e-dziennika, bardzo prosimy o założenie konta (w tym celu należy skontaktować się z wychowawcą lub sekretariatem szkoły), ponieważ dziennik elektroniczny będzie obecnie podstawowym narzędziem komunikacji uczniów i rodziców z nauczycielami.

Adres internetowy dziennika to: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatklobucki
Kliknij na adres lub wpisz go w przeglądarce. Wyświetli się powitalna strona systemu.
Dostęp do dziennika możliwy jast przez przeglądarkę na komputerze lub przez Dzienniczek+ aplikację mobilną, która pozwala rodzicom i uczniom korzystać przez telefon z najważniejszych informacji e-dziennika UONET+.Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 24 kwietnia br. (lub do odwołania)

do 24 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie do 26 kwietnia zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 • Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl
Mamy dla Was niespodzianki! Po nie jednak trzeba zajrzeć do pracowni.     S T U D N I Ó W K A    2 0 2 0

Znalezione na Facebook.comStoły Bożonarodzeniowe

      Serdecznie zapraszamy !!!

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie projektu

"Zagraniczne doświadczenie zawodowe pierwszy krok do kariery"

,

które odbędzie sie w środę o godz. 1030 w Miejskim Ośrodku Kultury.

      11 listopada 1918 r. - początek Niepodległej        Polski
Dzień 11 listopada 1918 r. stanowi jeden z przełomowch momentów w dziejach naszej historii. Jest symbolem odzyskanej po latach zaborów niepodległości. Józef Piłsudski, wspominając pierwsze chwile niepodległości i wagę decyzji, przed którymi stanął jesienią 1918 roku, napisał:

[...] Powróciłem z Magdeburga 10 listopada. Próby moje od razu były bardzo nikłe. Byłem przerażony tym, co zastałem, i chciałem - wyznam - najbardziej tchórzliwie uciec z Warszawy. Zastałem tam bowiem to, co w myślach nazwałem od dawna konkubinatem z zaborcą, konkubinatem, w którym zaborca jest zawsze silniejszy od Polski. Dlatego, zastawszy stan chaosu - półrewolucji, pół - nie wiem czego - chciałem nazajutrz wyjechać z Warszawy. [...].

Mimo trudnej sytuacji, po rozmowach z regentami i konsultacjach z przedstawicielami wielu stronnictw politycznych, Józef Piłsudski wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za wkraczające w niepodległość państwo. Podjął wyzwanie wydobycia Polski z chaosu i uchronienia jej przed rewolucją komunistyczną.

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?Adres internetowy dziennika to: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatklobucki
Kliknij na adres lub wpisz go w przeglądarce. Wyświetli się powitalna strona systemu.
Dostęp do dziennika możliwy jast przez przeglądarkę na komputerze lub przez Dzienniczek+ aplikację mobilną, która pozwala rodzicom i uczniom korzystać przez telefon z najważniejszych informacji e-dziennika UONET+.

XVIII DNI DŁUGOSZOWSKIE


AKADEMIA Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek)
o godzinie 900 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Kłobucku


Dyrekcja szkoły oraz Organizatorzy zapraszają Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły i Młodzież na akademię.

PRZYPOMINA SIĘ UCZNIOM O OBOWIĄZKU:
- przybycia na akademię punktualnie w odświętnym stroju szkolnym i zajęcie miejsca wskazanego przez organizatorów akademii,
- godnego zachowania w trakcie uroczystości i poza nią oraz poszanowania mienia MOK.

Miesięczne praktyki w Ubedzie!  Nic, tylko pozazdrościć.

Młodzież z naszej szkoły już pierwszego września wyrusza na kolejne miesięczne praktyki do Úbedy!
 Nic, tylko pozazdrościć.


Úbeda – miasto w południowej Hiszpanii w regionie Andaluzja, prowincji Jaén.
Zespół Szkół NR 2 wśród najlepszych.


MATURA 2019 | POWIAT KŁOBUCKI NAJLEPSZY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM!

Zdawalność egzaminu w powiecie wyniosła 91.21% (o 10% więcej niż wyniosła średnia krajowa). Dzięki temu na 36 powiatów w województwie to właśnie ten kłobucki uplasował się na pierwszym miejcu.
Kolejne miejsca zajęli: Powiat Lubliniecki z wynikiem 86.93%, Miasto Częstochowa z wynikiem 80.10%, Powiat Myszkowski z wynikiem 68.89% oraz Powiat Częstochowski z wynikiem 53.23%.Kliknij - aby obejrzeć

AKADEMIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

odbędzie się 19 czerwca 2019 r.
o godzinie 900
w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku


Dyrekcja szkoły oraz Organizatorzy zapraszają Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły
i Młodzież na akademię.

PRZYPOMINA SIĘ UCZNIOM O OBOWIĄZKU:
- przybycia na akademię punktualnie w odświętnym stroju szkolnym i zajęcie miejsca wskazanego przez organizatorów akademii,
- godnego zachowania w trakcie uroczystości i poza nią.

Młodzież z naszej szkoły wyruszyła na miesięczne praktyki w Maladze!

Hola!
Nasza sympatyczna ekipa pozdrawia z Malagi :) Dziś już wszyscy pracowali podczas praktyk, więc z wieczora spacer przydał się jak znalazł ☺Miesięczne praktyki w Maladze!  Nic, tylko pozazdrościć.

Młodzież z naszej szkoły wyruszyła na miesięczne praktyki w Maladze!
 Nic, tylko pozazdrościć.XI POWIATOWY KONKURS FRYZJERSKI „MŁODY MISTRZ FRYZJERSTWA” POD TYTUŁEM „EPOKOWE UCZESANIE”2 kwietnia 2019r. w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku odbyła się jedenasta edycja Powiatowego Konkursu Fryzjerskiego „Młody Mistrz Fryzjerstwa” pod tytułem „Epokowe uczesanie”. W konkurencji wzięło udział 11 uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer z Kłobucka, Krzepic, Lublińca i Wielunia. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
• Anna Rataj – przewodnicząca
• Dorota Szlązak
• Karolina Dziewięcka
Decyzją jury laureatami XI Powiatowego Konkursu Fryzjerskiego zostali:
• w kategorii kl. I i II: _          
1 miejsce – Konc Karolina .          
2 miejsce – Biernacka Martyna .     
3 miejsce – Kowalińska Klaudia
• w kategorii kl. III i IV: .          
1 miejsce – Zając Sonia .          
2 miejsce – Sas Zuzanna .          
3 miejsce – Kałmuk Dominika
• wyróżnienie: Słupczewska Patrycja

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom!
Zapraszamy już za rok do udziału w dwunastej edycji tego konkursu!

Sponsorami XI edycji konkursu, bez wsparcia których nie byłoby możliwe zorganizowanie tegorocznej imprezy, byli:
• Starostwo Powiatowe w Kłobucku
• Cech Rzemiosł Różnych w Kłobucku
• Suchecki Studio w Częstochowie
• Sklep Partnerski Fale Loki Koki w Kłobucku
• 4HAIR Dystrybucja w Częstochowie
• Hurtownia Artykułów Fryzjerskich JEDYNKA w Częstochowie
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MELODIA ZMIAN w Katowicach
• Pani Dorota Szlązak
• Pani Agnieszka Cichoń reprezentująca Młodzieżowe Centrum Kariery w Kłobucku


Kłobuck. UAPA 2019 za nami. Kto podbił serca jurorów? 


Pierwszy dzień przeglądu to zmagania konkursowe, które upływały pod hasłem: „Życie po to jest, żeby je przeżyć. Trzeba komuś zaufać, w coś wreszcie uwierzyć. Każdego ranka podróż zaczyna się od nowa. Dużo lepiej się idzie, gdy podniesiona głowa.” W tym roku te słowa Natural Dread Killaz stanowiły źródło inspiracji dla artystów.


Warsztaty kosmetyczne z zakresu profesjonalnego makijażu.


Zdjęcia z warsztatów kosmetycznych z zakresu profesjonalnego makijażu. Warsztaty te miały miejsce w dniach 22.03 i 25.03, zorganizowane dla uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer z klasy Ia i IIIa. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Cichoń.


Akademia Smaku - PREMIERA!
Zobacz więcej

Warsztaty fryzjerskie.


Zdjęcia z warsztatów fryzjerskich zorganizowanych w dniu 5 marca 2019 r. dla uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku z okazji Dnia Kobiet. Fryzury tworzyła grupa fryzjerek z klasy IIA i IIIA.
Tylko pierwszego dnia odwiedziło nas ponad 200 osób!


Zobacz więcej

     S T U D N I Ó W K A    2 0 1 9

WOKÓŁ AUSTRIIZobacz więcej

Adrian Płuciennik. Wschodząca gwiazda polskiej gastronomii


KUCHNIA WP.PL

Dwudziestoletni Adrian Płuciennik wyrasta na nową gwiazdę polskiej gastronomii. Młody kucharz ma już na swoim koncie kilka sukcesów. Tym razem bierze udział w konkursie organizowanym przez Makro. Informację otrzymaliśmy na dziejesie.wp.pl.

Uczestnicy konkursu przygotowywali potrawy inspirowane staropolska kuchnią. W swoich daniach musieli wykorzystać borowiki w zalewie, suszone śliwki i marynowany czosnek. Adrian wraz ze swoim zespołem wyczarował trzy dania.
– Zacząłem od przygotowania schabu nadziewanego suszonymi śliwkami w sosie borowikowo śmietanowym. Do tego sałatka z kwiatów jadalnych. Moja druga propozycja to makaron pappardelle z pieczonymi karczochami, suszonymi pomidorami, kurczakiem , czosnkiem oraz papryczką piri piri. A na deser gotowana karmelizowana gruszka z masą makową , polana sosem krówkowym i podana z własnymi lodami śmietankowymi i kratką z karmelu – relacjonuje Adrian.

KOMÓRKOMANIA

Dzień Dawcy Szpiku w ZS 2 zakończył się wielkim sukcesem! Dzięki Wam baza potencjalnych dawców zwiększyła się o pół setki osób!! ...

Nasz Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych„SERCE - ! – A TO POLSKA WŁAŚNIE”


Wyniki Powiatowego Konkursu Literacko – Historyczno - Plastycznego pod hasłem „SERCE - ! – A TO POLSKA WŁAŚNIE”
w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


KATEGORIA LITERACKO – HISTORYCZNA:
I miejsce – uczennica kl. VIII B – Milena Kaszyca Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
II miejsce – uczennica kl. III B - Oliwia Szymaczek Gimnazjum ZSP w Miedźnie
III miejsce – uczennica kl. VIII - Aurelia Antończak SP im. T. Kościuszki w Pankach

KATEGORIA PLASTYCZNA:
I miejsce – uczennica kl. III A – Nina Morawska SP im. M. Konopnickiej w Opatowie
II miejsce – uczennica kl. III B – Kinga Grajcar Gimnazjum SP im. M. Konopnickiej w Przystajni
III miejsce – uczennica kl. III A- Alicja Jelonek Gimnazjum SP im. M. Konopnickiej w Przystajni


Gratulujemy wszystkim laureatom

STUDIO ZS 2Tegoroczną imprezę Dnia Edukacji Narodowej przygotowała IV technikum, wychowankowie Elżbiety Wójcik

Przewiń do góry